CROMA EduCare

Naši polaznici ovog su vikenda naučili praktično primjeniti teoriju igara – disciplinu koja se bavi opisivanjem formalne strukture neke konfliktne situacije i pronalaženjem odgovarajućih modela za njeno rješavanje, a s mag.psih. Igorom Čerenšekom imali su radionicu Mindfulnessa koja im je pokazala koliko je važno biti svjestan svega što se događa u sadašnjem trenutku.